facebook

Regulamin

Regulamin Yachtingpolska

 

Spis treści:

 

  1. Postanowienia ogólne
  2. Oferta i ceny
  3. Gwarancja, rękojmia, reklamacja
  4. Zamówienia
  5. Sposoby płatności
  6. Anulowanie zamówienia
  7. Ochrona danych osobowych
  8. Postanowienia końcowe

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YACHTINGPOLSKA.PL

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Właścicielem sklepu  www.yachtingpolska.pl jest:

 

Andrzej Faryj

Wejsuny 98, 12-220 Ruciane-Nida

NIP: 742 215 12 75, REGON: 280248125

 

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zaświadczenie numer  000121071/2015 r. wydane przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

 Konto bankowe (przedpłaty) - Bank PKO S.A. ODDZIAŁ 1 w PISZU, Grunwaldzka 4 numer konta: 07 1020 4753 0000 0202 0071 7231

 

1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) Sklepu yachtingpolska.pl (zwanego dalej „Sklepem”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

2. Sklep oraz strona internetowa www.yachtingpolska.pl są własnością yachtingpolska.pl, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Joanna Kossakowksa, z siedzibą Wejsuny 98, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 7422151274, REGON: 280248125.

 

3. Podmiot, który złożył zamówienie w Sklepie jest zwany dalej Kupującym.

 

4. Składając zamówienie na produkty oferowane przez yachtingpolska, Kupujący oświadcza

tym samym, że zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

II. OFERTA I CENY

 

1. Ceny produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto, tj., nie zawierają   podatku VAT, cła i podatków. Cena jest wiążąca dla Kupującego i yachtingpolska.pl, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

2. Wszelkie informacje i ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 k.c.) na warunkach określonych w Regulaminie.

 

3. yachtingpolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania. Możliwość zmiany ceny nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

4. W przypadku, gdy przy produkcie nie ma ceny należy skontaktować się z firmą: telefonicznie 608 415 143 bądź e-mailowo: piw.joanna@gmail.com, iż produkt będzie sprowadzony z zagranicy i cena będzie uzależniona od kursu walut.

5. Nie poprawnie podane parametry przez klienta (zamawiającego), skutkujące zamówieniem produktu z zagranicy nie podlega zwrotowi.

6. Produkt zostanie wysłany w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie.

 

 

III. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJA

 

1. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są oryginalne, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i pochodzą z legalnych źródeł, chyba, że opis produktu świadczy inaczej.

 

2. Kupujący ma prawo z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

 

3. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną (gwarancją) rękojmią Sklepu na warunkach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 

4. Kupujący chcąc dokonać reklamacji powinien odesłać produkt wraz z opakowaniem i paragonem na adres Sklepu. Należy również dokładnie opisać przyczynę reklamacji.

 

5. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

 

6. yachtingpolska.pl umożliwia Kupującemu czternastodniową gwarancję zwrotu. Z zastrzeżeniem, że produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem foliowym, jeśli takie posiada). Zwrot należnych pieniędzy następuje drogą przelewu bankowego.

 

7. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), strony wyłączają odpowiedzialność yachtingpolska.pl z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 k.c.).

 8. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listownie lub na e-mail: piw.joanna@gmail.com

a.Reklamacje są rozpatrywane pozytywnie w przypadku:
- wady fabrycznej towaru
- wady powstałej w wyniku dostawy (zalecamy spisanie protokołu szkody z Kurierem)

9. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i protokołem szkody, należy wysłać na Nasz adres.

 

IV. ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia należy składać na platformie sklepu internetowego pod adresem - www.yachtingpolska.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku:
a) gdy podane przez Kupującego dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
b) Zamówienia składane przez klientów nie przestrzegających regulaminu sklepu.
c) w przypadku wyboru metody płatności - przedpłata na konto, nie została ciągu 10 dni zaksięgowana na naszym koncie należność.

3. Zamówienie realizujemy od kwoty 1 zł brutto + koszty wysyłki.

4. Zamówienie można odebrać osobiście, bez ponoszenia kosztów wysyłki, w naszej siedzibie Wejsuny 98, 12-220 Ruciane-Nida w dni robocze poniedziałek-piątek, w godz. 8-16.

5. Przy stałej współpracy, - rabaty ustalane są indywidualne.

 

6. Zamówienia mogą być składane poprzez:

a) Sklep www.yachtingpolska.pl,

b) e-mail Sklepu piw.joanna@gmail.com,

c) drogą telefoniczną na numer 608 415 143 lub 798 768 149.

 

 

7. Po dokonaniu zamówienia, na adres e-mail Kupującego zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia.

 

 

8. Zamówienia realizowane są codziennie. Warto o tym pamiętać składając zamówienie z formą płatności "przelew bankowy", gdzie realizacja zamówienia zostaje uruchomiona w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Podczas przygotowywania i pakowania przesyłki każdemu Kupującemu wysyłany jest e-mail potwierdzający zrealizowanie zamówienia, zawiera on także numer przesyłki.

 

9. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki Kupującemu. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. i wynosi 6 dni robocze. Jednakże może zaistnieć sytuacja, że dany produkt nie będzie dostępny. Wówczas yachtinpolska.pl zobowiązany jest skontaktować się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną w celu podania informacji o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi kurierskie.

 

10. Do zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od woli Kupującego

 

11. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

 

 

12. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia produktu i powiadomić o tym yachtingpolska.pl. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.

 

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1.Koszt dostarczenia zamówionego towaru, na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych towarów):

a. Paczka Pocztowa  12,90 zł  - przedpłata na konto Bank Pocztowy 16 1320 1537 1860 3105 3000 0001
b. Paczka Pocztowa priorytetowa  14,90 zł - płatności elektroniczne PayU (karty płatnicze oraz przelewy elektroniczne).
c. Paczka Pocztowa priorytetowa pobraniowa  19,90 zł  - płatna przy odbiorze.
d. W przypadku zamówienia wielko gabarytowych lub przewyższających 20kg wycena przesyłki indywidualna

 

2. yachtingpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów wynikające z winy banku.

 

 

VI. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Kupujący może anulować zamówienie w każdym momencie, aż do otrzymania wiadomości e-mail o wysyłce produktu.

 

2. Anulowanie może nastąpić drogą e-mailową lub telefoniczną.

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) yachtingpolska.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego.

 

2. Kupujący dokonując zamówienia na stronie internetowej Sklepu przekazuje dane niezbędne do realizacji tegoż zamówienia. Jednocześnie zgadza się na umieszczenie tych danych w bazie yachtingpolska.pl, a także na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.

 

3. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz wniesienia żądania o ich usunięcie z bazy danych.

 

4. yachtingpolska.pl nie będzie udostępniał żadnych danych osobowych, adresowych (w tym adresu e-mail) Kupującego, osobom trzecim do celów innych niż związane z realizacją zamówienia.

 

5. Struktura witryny Sklepu została tak zaprojektowana, ażeby można było przeglądać ją bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego.

 

2. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

3. Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, nazwy firm i produktów wykorzystane w Sklepie zostały użyte w celach informacyjnych i są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. tensio.pl nie rości sobie praw do tych znaków, zdjęć i nazw, jak również nie jest w żaden sposób powiązany czy wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

 

4. yachtingpolska.pl nie odpowiada za ewentualną sprzeczność wyglądu produktu prezentowanego na stronie Sklepu z jego faktycznym wyglądem, o ile jest ona wynikiem personalnych ustawień komputera, monitora czy wyświetlacza telefonu komórkowego, w którym Kupujący przegląda produkty zamieszczone na stronie internetowej www.yachtingpolska.pl.

 

5. W wyniku nieprzewidzianych błędów serwisu, które mogą nastąpić, yachtingpolska.pl nie daje gwarancji co do aktualności czy modernizacji wdrożonej przez producenta produktu, jak również co do zgodności danych, czy pomyłek w opisach, cenach i zdjęciach, co nie może być podstawą do roszczeń cywilnoprawnych.

 

6. yachtingpolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu dokonane począwszy od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiążą Kupującego.

 

7. yachtingpolska.pl. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które tensio.pl. nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności.

 

8. Powstałe spory pomiędzy Kupującym a Sklepem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niezakończenia sporu dalsze rozwiązanie będzie odbywało się na drodze sądowej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby yachtingpolska.pl

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia1964 roku, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz

innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9. Hurtownia www.yachtingpolska.pl  zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2015 roku.